HomeNieuwsGezondheid Edwin Weijgertze

Gezondheid Edwin Weijgertze

Publicatiedatum: 7 mei 2018

Zoals u wellicht in het kontakt heeft gelezen, is SGP raadslid Edwin Weijgertze opgenomen in het ziekenhuis in verband met een longembolie. Inmiddels is hij weer thuis. Op 30 april heeft hij weer een bijdrage geleverd aan het raadsdebat over de huisvesting van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Aan het einde van zijn bijdrage wilde hij het volgende kwijt over zijn gezondheid:

 


Voorzitter ik ben zo vrij af te sluiten met een kort persoonlijk woord. Ik wilde mijn bijdrage afsluiten met de woorden “Voorzitter ik ben weer terug”. Ik werd er echter bij bepaald dat dit wel een heel populistische uitspraak is, want het feit dat ik hier weer mag zitten heb ik niet aan mij zelf te danken maar aan een genadig God die nog geen lust had in mijn dood.
Ik wil afsluiten met een lied.

1 Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand,
ik wens niet anders meer;
‘k vertrouw aan U mijn leven toe,
aan U alleen, o Heer.

2 Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand;
en hoe zij mogen zijn,
U weet wat ’t beste voor mij is,
’t zij nacht of zonnenschijn.

3 Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand;
ik vrees niet, want ik weet:
mijns Vaders hand veroorzaakt nooit
zijn kind onnodig leed.

4 Mijn tijden, Heer, zijn in uw hand;
ik rust nu in uw trouw
tot ik dit aards toneel verlaat
en uw gelaat aanschouw.

Voorzitter het is mijn wens en bede dat wij allen nog eens de ware betekenis van dit lied in ons hart mogen ontvangen.