HomeNieuwsSGP verwelkomt Zederik en Leerdam

SGP verwelkomt Zederik en Leerdam

Publicatiedatum: 13 apr. 2017 | SGP Utrecht

Namens de SGP-fractie Utrecht heeft commissielid Pieter van Ojen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (en in het bijzonder de huidige gemeenten Leerdam en Zederik) donderdag van harte welkom geheten in de provincie Utrecht.

In de commissie Bestuur, Europa en MIddelen stond het Herindelingsadvies van de gemeente Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen en Zederik) op de agenda. Een lang proces ligt achter. Nadat een interprovinciale commissie er niet uit kwam tot welke provincie de nieuwe gemeente zou moeten gaan behoren, kreeg het college van Utrecht de verantwoordelijkheid op zijn bordje. Conclusie is dat de gemeente Vijfheerenlanden waarschijnlijk naar Utrecht zal komen. Het herindelingsadvies gaat na vaststelling van de Staten naar de Tweede Kamer. 

De keuze voor zowel de fusie als de provinciekeuze komt van onderop. De gemeenteraden van Vianen en Leerdam stemden met grote meerderheid voor de provincie Utrecht, de gemeenteraad van Zederik met één stem verschil tegen. Toch blijft er in de laatste twee gemeenten ook kritiek op de provinciekeuze. Tijdens de hoorzittingen in Leerdam en Zederik waren verschillende insprekers die moeite hadden met het gevoerde proces en vooral met de uiteindelijke keuze.

In de commissie stelde Pieter van Ojen namens de SGP dan ook een aantal vragen naar aanleiding van het gevoerde proces. Hij vroeg gedeputeerde Pennarts te reflecteren op het proces en daarin nadrukkelijk mee te nemen dat er verschillende insprekers waren die hun argumenten in onvoldoende mate beantwoord zagen. Zij voelden zich niet gehoord en hun argumenten waren in hun beleving te makkelijk aan de kant geschoven. Verder vroeg hij om duidelijkheid over de kosten die de ontvlechting van de huidige samenwerkingsverbanden met zich mee gaat brengen. Wie gaat dat betalen? Een punt dat veel ter sprake is gekomen tijdens de hoorzittingen, is de positie van de landbouw. Veel insprekers gaven aan bang te zijn dat de provincie Utrecht een minder positief beleid heeft op het gebied van landbouw dan de provincie Zuid-Holland. De positieve kanten van ons beleid zijn kennelijk niet goed genoeg uitgelegd.

In reactie op de vragen van de SGP gaf gedeputeerde Pennarts aan dat zij de indruk heeft dat ook bij critici het gevoerde proces is gewaardeerd. Natuurlijk blijven er mensen met een andere mening, maar het is wel tekenend dat ook grote criticasters hebben aangegeven dat zij zich gehoord voelen door het college van Utrecht. Hoe het gaat met de kosten die de ontvlechting van de verschillende samenwerkingsverbanden met zich mee gaat brengen, is voor het college nog niet duidelijk. In de komende maanden zal de communicatie over het beleid van Utrecht verder gaan plaatsvinden. Na vaststelling van het collegevoorstel gaat de gedeputeerde zich voorbereiden op de invlechting van de nieuwe gemeente in het bestaande beleid. Landbouw is hier uiteraard onderdeel van.