HomeNieuwsVan het bestuur, april 2018

Van het bestuur, april 2018

Publicatiedatum: 14 apr. 2018

Beste lezer,
Er is weer veel gebeurt en er staat ook weer veel te gebeuren. Als bestuur willen we u informeren over de komende ledenvergadering, over de viering van het 100-jarig bestaan van de SGP en over de toekomst van (de SGP in) onze gemeente.

Ledenvergadering van de Gemeentelijke Afdeling Zederik

Deze jaarvergadering zal, voor alle leden van de Plaatselijke Kiesverenigingen Leerbroek en Meerkerk e.o.  plaatsvinden D.V. maandagavond 23 april in ‘De Schakel’, Raadhuisplein 1, Leerbroek.

Aanvang 20.00 uur (vanaf 19.45 uur koffie).

Na de afhandeling van de gebruikelijke huishoudelijke zaken is er een interactieve bespreking met onze raadsleden en de wethouder. Voor de leden is dit een mooie gelegenheid om vragen te stellen en zaken onder de aandacht te brengen.

SGP 100 jaar: Activiteiten

Aangezien de SGP dit jaar 100 jaar bestaat, zijn er verschillende activiteiten en publicaties in dit jaar over dit thema:

 • Jubileumpartijdag: zaterdag 21 april
  Tijdens deze partijdag zal Mark Rutte aanwezig zijn. Ook Kees van der Staaij voert het woord. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de secretaris van uw plaatselijke kiesvereniging.
 • Jubileumbijeenkomst: dinsdag 24 april, 20.00 uur grote kerk Dordrecht
 • Jubileumglossy: Deze verschijnt binnenkort met boeiende interviews, historische foto´s en spraakmakende achtergrondartikelen.
 • Jubileumboek: Deze komt in de loop van het jaar en is rijk geïllustreerd en in prettige leesbare schrijfstijl. Presentatie: partijdag 21 april.
 • Wetenschappelijke studie: Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918-2018.
  Een studie over allerlei aspecten, de impact in het verleden en de actualiteit in het heden. Het boek wordt gepresenteerd tijden een symposium “Waarheen met de SGP?”Woensdagavond 18 april, locatie Driestar Hogeschool, Gouda. Het boek is verkrijgbaar via de webshop van de SGP.

  Sprekers: Kees van der Staaij, Hans Vollaard (Universiteit Utrecht) e.a.
  Meer informatie en aanmelding via www.wi.sgp.nl  of tel. 010 7200 785
 • SGP familiedag: zaterdag 22 september in het Openluchtmuseum Arnhem.

Meer informatie jubileumactiviteiten: www.sgp.nl/100jaar

Vijfheerenlanden

De beoogde herindelingdatum is 1 januari 2019. De gemeenteraadsverkiezingen zullen D.V. 21 november 2018 plaats vinden. De kandidatenlijst van de SGP wordt aangevoerd door dhr. A. Keppel, thans wethouder in Leerdam. De momenteel nog functionerende PKV’s  gaan per 1 januari 2019 op in één Plaatselijke Kiesvereniging Vijfheerenlanden. De leden van de Plaatselijke Kiesverenigingen Leerbroek, Vianen en Meerkerk e.o. worden dan lid van de PKV Leerdam (Vijfheerenlanden).

Verder wordt er gewerkt aan een website voor Vijfheerenlanden SGP.

Dat neemt niet weg dat intussen onze fractieleden en de wethouder pal staan voor de belangen van de gemeente Zederik. Uiteraard is daarbij de blik vooruit gericht naar het ontstaan van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.  Zo stemmen de colleges van de drie gemeenten zaken onderling af en de raadsleden houden regelmatig samen beraad (Vijfheerenlandenberaad). Onze fractie overlegt met de SGP fracties van Leerdam en Vianen.

Provincie

De Tweede Kamer lijkt te gaan besluiten dat de gemeente Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht gaat horen. De SGP is daar geen voorstander van, toch lijkt het te gaan gebeuren. Het is ons bekend dat de meeste inwoners van Zederik dit betreuren. Het moge u duidelijk zijn dat de SGP Zederik, m.n. onze fractie er alles aan gedaan heeft om de nieuwe gemeente bij Zuid-Holland te houden.

Vervolgens krijgen we met een nieuwe realiteit te maken, een andere provincie. Best nog wel wennen, maar ook dan zal de SGP zich constructief opstellen en over de provinciegrens heen zullen we ons inzetten voor samenwerking en afstemming van beleid met de regio Alblasserwaard. Intussen hebben we 10 april jl. in Leerdam kennis gemaakt met de Statenfractie van de SGP Utrecht en het bestuur van de Provinciale Afdeling Utrecht.     

Wat blijft

U kunt van de SGP verwachten dat voor ons politieke handelen het beginselprogramma leidend is. Dit programma is gebaseerd op Gods Woord. Zo zijn we intussen gezamenlijk bezig met het opstellen van ons verkiezingsprogramma voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Hierbij willen we horen wat de inwoners bezig houdt. Daarna iets doen met datgene wat de inwoners vertellen. En vervolgens laten we weten wat de SGP er mee gaat doen. 

Jan Stravers,
Voorzitter
Tel 0347-341653
j.stravers@kliksafe.nl