HomeEnquête VHL

Enquête Vijfheerenlanden

Beste inwoner van Vijfheerenlanden,

De SGP gaat een verkiezingsprogramma opstellen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Daarom willen we graag van u weten wat u belangrijk vindt voor de gemeente als geheel, maar zeker zo belangrijk is wat u vindt dat voor uw eigen woonkern in het verkiezingsprogramma moet staan. Want iedere kern moet in de grotere gemeente Vijfheerenlanden een herkenbaar gezicht krijgen. Deze informatie willen we gebruiken om een aansprekend verkiezingsprogramma op te stellen.

Daarom, naast enige informatie over uzelf, een tweetal vragen:

Vraag 1

Vraag 2: